top of page

AVGIFTER

TRÄNING AVGIFT

Medlemsavgift​ (per  kalenderår, betalas alltså bara 1 gång per år)

Terminsavgift (per termin)

Miniorer, 7-8 år

Barn, 9-14 år (avgift 400 även om man inte fyllt 9)

Ungdomar, 15-24 år

(from med man fyllt 15, är man 14 år vid terminsstart så gäller 400kr)

Vuxna, 25 år och uppåt, om man fyllt 25 år vid terminsstart.

300 kr

 

300 kr

500 kr

 

800 kr

 

 

 

 

1000 kr

GRADERINGSAVGIFT

Uppvisning/Gradering miniorgrupp

Gradering i barngrupp

(ingår diplom, bälte och Monpass)

Gradering i vuxengrupp

(ingår diplom och bälte)

Första gradering, vuxna

(ingår diplom, bälte och Ju-jutsupass)

0 kr

 

200 kr

 

300 kr

 

500 kr

GYM (per kalenderår)

Medlem

Ej medlem

Åldersgräns:

13 år i målsmans sällskap

15 år för egen träning

Gymmet är öppet under de tider föreningarna håller träning i dojon. Våra tider hittar du under fliken SCHEMA.

200 kr

500 kr

ANMÄLNINGSAVGIFT - MINIORER/BARN

För miniorer och barn gäller en anmälningsavgift på 100:-. Skulle man inte vilja  fortsätta efter att ha prövat 2 gånger, så hör man av sig till kassor@mjjk.om, som då återbetalar avgiften.  Vill man fortsätta, så avräknas anmälningsavgiften ifrån medlemsavgiften och man betalar då alltså endast ytterligare 200:- i medlemsavgift, terminsavgift som vanligt.

AVGIFT - EXISTERANDE MEDLEMAR

För att existerande medlemmar skall vara garanterade plats vid terminensstart, gäller att avgifterna skall vara betalda senast 14 dagar innan terminsstart. Detta för att vi har många som vill börja träna hos oss, och vill kunna erbjuda så många som möjligt plats hos oss. Vid utebliven betalning riskerar man att mista sin plats.

NYA MEDLEMAR

Nya medlemmar som blivit erbjuden plats, får prova två gånger innan avgifterna måste erläggas

BETALNING

All betalning görs till BG-nummer 815-4353

Märk betalningen med namn (på eleven) och vad betalningen avser. Ange även annan relevant information

bottom of page