AVGIFTER

TRÄNING AVGIFT

Medlemsavgift​ (per  kalenderår)

Terminsavgift (per termin)

Miniorer, 7-8 år

Barn, 9-14 år

Ungdomar, 15-25 år

Vuxna, 25 år och uppåt

300 kr

 

250 kr

400 kr

600 kr

800 kr

GRADERINGSAVGIFT

Gradering i barngrupp

(ingår diplom, bälte och Monpass)

Gradering i vuxengrupp

(ingår diplom och bälte)

Första gradering, vuxna

(ingår diplom, bälte och Ju-jutsupass)

200 kr

 

300 kr

 

500 kr

GYM (per kalenderår)

Medlem

Ej medlem

Åldersgräns:

13 år i målsmans sällskap

15 år för egen träning

Gymmet är öppet under de tider föreningarna håller träning i dojon. Våra tider hittar du under fliken SCHEMA.

200 kr

500 kr

VÅRTERMIN 2021 gäller halv terminsavgift (alltså hälften av nedan terminsavgifter) för samtliga. Medlemsavgift som vanligt 300 kr för samtliga. Vi återkommer så fort vi vet när vi kan starta upp igen.

All betalning görs till BG-nummer 815-4353

Märk betalningen med namn (på eleven) och vad betalningen avser. Ange även annan relevant information.