AVGIFTER

TRÄNING AVGIFT

Medlems avgift​ (per år)

Terminsavgift (per termin)

Miniorer, 7-8 år

Barn, 9-14 år

Ungdomar, 15-25 år

Vuxna, 25 år och uppåt

300 kr

 

250 kr

400 kr

600 kr

800 kr

GRADERING AVGIFT

Gradering i barngrupp

(ingår diplom, bälte och Monpass)

Graderings i vuxengrupp

(ingår diplom och bälte)

Första gradering, vuxna

(ingår diplom, bälte och Ju-jutsupass)

200 kr

 

300 kr

 

500 kr

GYM (per år)

Medlem

Ej medlem

Åldersgräns:

13 år i målsmans sällskap

15 år för egen träning

Gymmet är öppet under de tider föreningarna håller träning i dojon. Våra tider hittar du under fliken SCHEMA.

200 kr

500 kr

All betalning görs till BG-nummer 815-4353

Märk betalningen med namn (på eleven) och vad betalningen avser. Ange även annan relevant information.

© 2019 Malmö Ju-Jutsuklubb

Sponsorer

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle
  • Instagram - White Circle