top of page

GDPR Malmö Ju-jutsuklubb

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Malmö Ju-jutsuklubb för ett Medlemsregister av följande anledningar:

 • För att driva en föreningen behöver vi veta vilka som är medlemmar.

 • För att via post, mail och telefon kunna kontakta medlemmarna med klubbinfo, medlemsavgifter, med föräldrar till minderåriga vid skada o dylikt.

 • Personummer lagras för kontakt med riksorganisationer, kommuner och stat i bidragsärende, eventuella försäkringsärende samt kontroll av medlemmars ålder. Personnr lämnas inte ut till kommersiella företag eller används för några andra sorters analyser. 

 • Barns personnr registreras efter vårdnadshavarens samtycke.

 • Personnr visas inte på webplats, facebook eller annan liknande social media.

 • Personnr lagras på lösenordsskyddad molntjänst (t ex dropbox) i form att ett excelark, även excelarket är lösenordsskyddat.

 • Malmö Ju-jutsuklubb ansvarar inte för hur stat, kommun och riksorganisationer hanterar personnr (Aktivitetskort på nätet)

 • Medlem har rätt att begära information om vilka uppgifter som finns registrerade på medlemen ifråga.

 • Dropbox garanti

 

Dropbox will meet the requirements of the GDPR by 25 May 2018. However you should also be working to assess your readiness for the GDPR well in advance of that date.

How will Dropbox comply with the GDPR? 

 • Trust is the foundation of our relationship with millions of people and businesses around the world. We value the confidence you’ve put in us and take the responsibility of protecting your information seriously.

 • ​​Dropbox places the utmost importance on data protection and has a track record of staying ahead of the compliance curve - for example, we were one of the first cloud service providers to achieve ISO 27018 — the internationally recognised standard for leading practices in cloud privacy and data protection. ​​

 • Dropbox’s Legal, Trust and Privacy teams have carefully analyzed the GDPR and are undertaking the necessary steps to ensure that we comply.

 • ​​We will meet the requirements of the GDPR by 25 May 2018.

 

RUTIN

 • Vid rekrytering av nya medlemmar förs dessa in i medlemsregistret samt läggs upp på ett aktivitetskort i APN (aktivitetsstöd på nätet).

 • Gamla medlemsregister sparas i max 7 år, eller om myndighet kräver det en längre tid enligt myndighets krav.

 • Efter inrapportering i APN kan medlem begära att de fyra sista sifforna i personnumret raderas ifrån MJJKs medlemsregister.

bottom of page