top of page
Peter V 17.jpg

Peter Vanlid

3 - Dan

Elit- och Barninstruktörslicens

Huvudinstruktör samt kassör i föreningen.

3 Dan november 2020.

Jonas 17.jpg

Jonas Delbanco

2 - Dan

A- och Barninstruktörslicens

Instruktör i våra vuxengrupper samt i avancerad-barngrupp.

 Jonas har även 1-Dan i karate (Shotokan). 

 

Kassör i Malmö Ju-jutsuklubbs styrelse.

E9161206.jpg

Adrian Vanlid

2 - Dan

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i  vuxengruppen för nybörjare

Peter V 17.jpg

Morgan Ockedal

1 - Dan

B-instruktörslicens

Instruerar vuxengruppen för nybörjare 

Började som knatte (minior)

Morgan är medlem i valberedningen

EA271375.jpg

Ehsan Gorjizadeh

1 - Dan

C-instruktörslicens

Instruktör för vuxna nybörjare

E9161212.jpg

Ludvig Wennolf

1 - Kyu

C-instruktörslicens

Instruktör i  vuxengrupperna för nybörjare

E9161210.jpg

Vincent Lindoff

1 - Kyu

D-instruktörskurs

Instruktör i barngrupperna

Emma 2.jpg

Emma Erlandsson

2 - Kyu

D-instruktörskurs

Instruerar nybörjare vuxna.

Emma sitter med i klubbens styrelse

kai-logo.png

Victor Winberg

3- Kyu

Instruerar barn nybörjare

Lars 17.jpg

Lars Nilsson

3 - Dan

Elit- och Barninstruktörslicens

Instruktör i barn- och vuxengrupperna

Lars är revisor i föreningen

Fredrik 17.jpg

Fredrik Wennolf

2- Dan

A- och Barninstruktörslicens

Instruktör i våra vuxengrupper.

Fredrik är föreningens ordförande. Han har en lång instruktörserfarenhet från polisiärt självskydd.

Kristian_edited.jpg

Kristian Malm

1 - Dan

A-instruktörslicens

Instruktör i  våra vuxengrupper

I maj 2019 tog Kristian 1-dan i Ju-jutsu Kai i Uppsala.

Miranda_17.jpg

Miranda Bohlin

1 - Dan

B-instruktörslicens

Instruktör i vuxengruppen för nybörjare

1 Dan i Uppsala, december 2022

Torbjörn_17.jpg

Torbjörn Jonasson

1 - Kyu

B- och Barninstruktörslicens

Instruktör i våra barngrupper och huvudansvarig för miniorträningen.

EA251369.jpg

Agnes Edsjö

1 - Kyu

C-instruktörslicens

Instruktör i nybörjargrupperna för vuxna 

E9131191.jpg

Mikeal Green

1 - Kyu

C-instruktörslicens

Instruktör i nybörjargrupperna för barn

kai-logo.png

Baasbank Akinmuleya

3 - Kyu

D-instruktörskurs

Instruerar barn nybörjare

EA271371.jpg

Kim Ridell

3 - Dan

Instruktör för avancerade vuxna

Kim har tränat Ju-jutsu sen 2004 och har även 2 Dan i Aikido

E9131188.jpg

Vanessa Popovic Rosquist

2 - Dan

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i  vuxengruppen för nybörjare för nybörjare. Vanessa sitter även med i klubbens styrelse.

Ulf 17.jpg

Ulf Ockedal

1 - Dan

A- och Barninstruktörslicens

Instruktör i  våra vuxengrupper.

Ulf är valberedningens ordförande.

E9161215.jpg

Kaisa Hjertberg

1 - Dan

B-instruktörslicens

Sebastian_2_edited.jpg

Sebastian Lindoff

1 - Kyu

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i avancerade - barngrupp

Sebastian sitter i föreningens styrelse

EA271372.jpg

Helene Mathisen

1 - Kyu

C-instruktörslicens

Assisterande instruktör i nybörjargrupperna för vuxna 

E9161205.jpg

Linnea Schildt

2 - Kyu

C-instruktörslicens

Instruerar miniorer

Linnea sitter med i klubbens styrelse

kai-logo.png

Fanny Söderlund

4 - Kyu

Instruerar barn nybörjare

bottom of page