Peter V 17.jpg

Peter Vanlid

3 - Dan

Elit- och Barninstruktörslicens

Huvudinstruktör samt kassör i föreningen.

3 Dan november 2020.

Jonas 17.jpg

Jonas Delbanco

1 - Dan

A- och Barninstruktörslicens

Instruktör i våra vuxengrupper samt i avancerad-barngrupp.

 

Tog 1-Dan i Uppsala i maj 2019. Jonas har även 1-Dan i karate (Shotokan). 

 

Jonas sitter sedan 2016 med i Malmö Ju-jutsuklubbs styrelse.

Morgan Ockedal

1 - Dan

B-licens

Instruerar vuxengruppen för nybörjare 

Började som knatte (minior)

Miranda_17.jpg

Miranda Bohlin

1 - Kyu

B-instruktörslicens

Instruktör i vuxengruppen för nybörjare

Miranda sitter i föreningens styrelse

Sebastian_2_edited.jpg

Sebastian Lindoff

2 - Kyu

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i avancerade - barngrupp

Sebastian sitter i föreningens styrelse

E9161212.jpg

Ludvig Wennolf

3 - Kyu

D-instruktörskurs

Assisterande instruktör i  vuxengruppen för nybörjare

E9161203.jpg

Antonia Gustafzon

5 - Kyu

D-instruktörskurs

Lars 17.jpg

Lars Nilsson

3 - Dan

Elit- och Barninstruktörslicens

Instruktör i barn- och vuxengrupperna

Lars har tränat Ju-jutsu Kai sedan 2008. Lars tog 1 dan i december 2013 och 2 dan i april 2018.  3 Dan november 2020.

Lars är revisor i föreningen

Fredrik 17.jpg

Fredrik Wennolf

1- Dan

A- och Barninstruktörslicens

Instruktör i våra vuxengrupper.

Fredrik är föreningens ordförande. Han har en lång instruktörserfarenhet från polisiärt självskydd.

1 Dan juni 2021

E9131188.jpg

Vanessa Popovic Rosquist

1 - Dan

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i  vuxengruppen för nybörjare

I November 2020 tog Vanessa 1 Dan

E9161215.jpg

Kaisa Hjertberg

1 - Kyu

C-instruktörslicens

E9161210.jpg

Vincent Lindoff

2 - Kyu

D-instruktörskurs

Instruktör i barngrupperna

E9131191.jpg

Mikeal Green

4 - Kyu

D-instruktörskurs

Instruktör i nybörjargrupperna för barn

E9161202.jpg

Desirée Gustafzon

5 - Kyu

D-instruktörskurs

Andrew 17.jpg

Andrew Henry

2 - Dan

A- och Barninstruktörslicens

Andrew började träna Ju-Jutsu i England år 1986 under Shihan Robert Ashworth , och tog 1990 svart bälte i den stilen. 

Började träna Ju-Jutsu Kai 2007 i Vellinge under Sempai Staffan Hompe, och flyttade till Malmö Ju-jutsuklubb 2015.

 

Tog 2-Dan i maj 2019 i Uppsala.

Kristian_edited.jpg

Kristian Malm

1 - Dan

A-instruktörslicens

Instruktör i  våra vuxengrupper

I maj 2019 tog Kristian 1-dan i Ju-jutsu Kai i Uppsala.

E9161206.jpg

Adrian Vanlid

1 - Dan

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i  vuxengruppen för nybörjare

I Juni 2021 tog Adrian 1 Dan

Torbjörn_17.jpg

Torbjörn Jonasson

1 - Kyu

C- och Barninstruktörslicens

Instruktör i våra barngrupper och huvudansvarig för miniorträningen.

E9181216.jpg

Milton Ahlgren

3 - Kyu

D-instruktörskurs

Assisterande instruktör i barngrupperna

Emma 2.jpg

Emma Erlandsson

4 - Kyu

D-instruktörskurs

E9161205.jpg

Linnea Schildt

5 - Kyu

D-instruktörskurs