inför årsmötet den 28/1

Uppdaterad: för 6 dagar sedan


Årsmötet kommer i år att hållas digitalt via Teams. För att kunna deltaga, måste man aktivt anmäla sitt deltagande till kassor@mjjk.com . Någon dag innan årsmötet kommer sedan en inbjudan att skickas ut, till de som anmält sig. Observera att man måste ha betalt sin medlemsavgift på 300:- för att kunna deltaga på årsmötet.


Nedan finner ni den föreslagna dagordningen samt information om hur man tar del av dokument inför årsmötet. Info om mötesformat anslås senare


DOKUMENT FÖR GRANSKING INFÖR MÖTET

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet i styrelserummet.ÅRSMÖTE 2021

DAGORDNING


§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 3 Fråga om Årsmötet kan godkänna den föreslagna dagordningen (föredragningslistan)

§4 Val av Årsmötets:

 1. Ordförande

 2. Sekreterare

§ 5 Val av Årsmötets:

 1. Protokolljusterare

 2. Rösträknare

§ 6 Styrelsens berättelse:

 1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

 2. Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2020 (Balans och Resultaträkning)

§ 7 Revisorns utlåtande över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 9 Fastställande av medlems-/träningsavgifter

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för verksamhets-/ räkenskapsåret 2021

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

§ 12 Val av:

 1. Föreningens ordförande (1 år) Fredrik Wennolf - omval

 2. Tre ledamöter (2 år)

 3. Peter Vanlid samt Sebastian Lindoff, omval.

Styrelseledamöterna Peter Wollesen, Miranda Bohlin samt Jonas Delbanco är valda på 2 år och har 1 år kvar.

 1. Två suppleanter (1 år) Peter Lindell samt Kristian Malm - omval.

 2. Revisor (1 år) Lars Nilsson, omval

 3. Minst två valberedare, varav en utses till ordförande i valberedningen (1 år) Ulf Ockedal (ordförande), Viktor Feilberg, omval

Minst två, varav en ska av årsmötet utses till ordförande. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen och varierad ålder.

 1. Beslut om val av ombud till förbundsmöten.

§ 13 Övriga frågor

§ 14 Mötet avslutasSenaste inlägg

Visa alla

TRÄNING 2021

VUXENTRÄNING Instruktörsledda pass i dojon Det kommer nya direktiv från myndigheterna den 24:e januari och därefter kan vi ta beslut om hur och när vi kör igång med träningen igen. Egenträning Vill ma

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE den 28/1 klockan 18:00

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin så kommer årsmötet att hållas digitalt, troligtvis via Teams. Mer information om hur det ska gå till kommer i början på januari. Men vänlig hälsning Sty

Instruktionsfilmer

Hela kihonblocket, upp till och med brunt bälte, har spelats in på video och fem instruktionsfilmer finns nu på hemsidan under fliken media / distansträning. Filmerna är ett komplement till systemhand

© 2019 Malmö Ju-Jutsuklubb

Sponsorer

 • Facebook - White Circle
 • YouTube - White Circle
 • Instagram - White Circle