top of page

KALLELSE TILL Årsmöte 2024


 

Datum: 2024-01-29

Tid: 19:30

Plats: Dojon Geijersgatan 2, köket

Övrigt

1.     18:00-19:30 anordnas gemensam träning för samtliga bältesfärger.

2.     Klubben bjuder på pizza under årsmötet!

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

 

§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

§ 3 Fråga om Årsmötet kan godkänna den föreslagna dagordningen (föredragningslistan)

 

§ 4 Val av Årsmötets:

A. Ordförande

B. Sekreterare

 

§ 5 Val av Årsmötets:

A. Protokolljusterare

B. Rösträknare

 

§ 6 Styrelsens berättelse:

A. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023

B. Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2023 (Balans och Resultaträkning)

 

§ 7 Revisorns utlåtande över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets-/räkenskapsåret.

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

 

§ 9 Fastställande av medlems-/träningsavgifter

 

 § 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för verksamhets-/ räkenskapsåret 2024

 

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

 § 12 Val av:

1. Föreningens ordförande

2. Två-Tre ledamöter

3. Två suppleanter

4. Revisor

5. Två valberedare till valförberedningen

 

§ 13 Utmärkelser

 

§ 14 Övriga frågor

 

§ 15 Mötet avslutas

 

INFORMATION INFÖR ÅRSMÖTET

 

MOTIONER

Styrelsen ser gärna att medlemmarna inkommer med motioner.

Motionerna skall skickas till styrelse@mjjk.com senast fyra veckor innan årsmötet.

 

DOKUMENTATION

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse för 2023, verksamhetsplan

2024 med budget och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas

tillgängliga i styrelserummet senast en vecka innan Årsmötet. Vill någon medlem ta del av

dessa så kontakta någon från styrelsen eller någon instruktör med nykel.

 

VAL AV STYRELSE 2024

De förtroendevalda i styrelsen som är aktuella för omval har meddelat att de är till förfogande en period till om årsmötet så önskar. Dock ska styrelsens platser ej vara ”Cementerade” så om någon medlem har intresse av att arbeta för klubben, som förtroendevald, eller om man vill nominera någon till ett sådant uppdrag så bör man kontakta valberedningens ordförande Ulf Ockedal.

 

Väl mött den 29 januari!

 

 

Fredrik Wennolf, OrdförandeSenaste inlägg

Visa alla

ÄNDRADE TRÄNINGSTIDER PÅ SPORTLOVSVECKAN

Då många är bortresta under sportlovet, gäller följande tider: Miniorer Lördag 17/2 10-11 för samtliga Miniorer Lördag 24/2 10-11 för samtliga Miniorer Barnträning Mon Lördag 17/2 10-11 för samtliga M

restgradering 27/1 12:15

För er som missade graderingen av en eller annan anledning, så håller vi en restgradering lördagen 27/1 12:15. Har ni redan betalt, så behöver ni inte betala igen. Ni ansvarar själva för att ha en uke

SNART TERMINSSTART

Äntligen närmar vi oss terminsstarten. Under schema ser ni alla tider för start för respektive grupp. Är man nybörjare får man pröva 2 gånger (söndagsgruppen endast en gång) innan man måste betala sin

bottom of page