top of page

Rösta för klubbens framtid!

Kära medlem i Malmö Ju-jutsuklubb!


Pandemin har drabbat oss hårt men klubben kommer att överleva den och vi ser alla fram emot när även träningen för vuxna kan komma igång igen!

Vi står dock inför ett ännu större hot, faktiskt det största hotet vi någonsin haft och om vi ej lyckas kämpa emot så finns det en uppenbar risk för att vi ej kommer att överleva!


BAKGRUND För en tid sedan kom det till styrelsens kännedom att Malmö Stad tillsammans med ett byggföretag har långtgående planer på att omvandla kvarteret, där vår dojo ligger, till ett bostadsområde.

Vi har haft en hel del kontakt med stadsbyggnadskontoret och kommit fram till att vi med 100% säkerhet kommer att tvingas lämna våra fina lokaler om planen genomförs. Bygger man nytt (även till oss) så kommer vi som ideell förening ej att ha råd att betala marknadsmässiga hyror.

Eftersom vi ej kommer att hitta någonting ändamålsenligt i närområdet så är risken uppenbar att klubben kommer att upphöra att existera om kommunens plan genomförs.

Naturligtvis ger vi inte upp utan kämpar för vår överlevnad och framtida utveckling, eller hur?!


VAD GÖR VI? För att nå framgång har vi valt att driva frågan vidare mot Malmö stad tillsammans med övriga verksamheter i kvarteret, som har liknande inriktning som vi har. Tillsammans är vi 8 föreningar eller företag som representerar ca 6000 aktiva medlemmar. De flesta av dem tränar regelbundet i någon av föreningarnas lokaler.


MALMÖINITIATIVET Vi jobbar samtidigt på flera fronter samtidigt men just nu är den viktigaste "Malmöinitiativet"! För att få genomslag måste vi alla hjälpas åt och rösta!

Ett förslag om att göra området "skyddat" från bostäder och göra det till ett "Idrotts- och aktivitetscenter" ligger nu på kommunens hemsida och om fler än 100 röstar på förslaget så måste aktuell nämnd ta upp ärendet och fatta beslut.

För oss är 100 röster ingenting och med stöd från övriga verksamheter är målet att få in tusentals röster! Ju fler röster vi får in ju lättare blir det att påverka politikerna i vår riktning...


KLICKA DÄRFÖR PÅ DENNA LÄNK OCH RÖSTA NU! https://malmo.flexite.com/malmo_fp/listview/3GLM?lang=sv


Du får omedelbart ett "brekräfterse e-mail" som du måste godkänna för att din röst ska räknas.


Har du röstat nu? Grattis, då har du kommit halvvägs...


Nästa steg är att sprida informationen om vilka tokigheter som är på väg att begås av Malmö stad och få dina vänner och bekanta som är boende i Malmö att också stötta initiativet!


Tack för stödet!


Fredrik Wennolf, Ordförande MJJK

Senaste inlägg

Visa alla

Nu har vi stängt intaget för höstterminen för samtliga grupper. Gäller dock inte de som varit och provat på. Anmäl er gärna till vårterminen redan nu, för att försäkra er om en plats.

Då alla instruktörer tagit sommarlov vecka 29, så ställer vi in sommarträningen den veckan.

bottom of page