top of page

SCHEMA

Schema

20-21/4 är det äntligen dags för Vårmonet i Nybro, Sveriges största Ju-jutsuläger för knattar, barn och ungdomar. Vi ser fram emot en intensiv och rolig helg där ett gäng toppen-instruktörer kommer hjälpa kidsen att ta deras färdigheter till nästa nivå.

 

INGEN BARN- ELLER MINIORTRÄNING 20/4 PGA VÅRMONET

18-19 MAJ BÄLTESLÄGER I LUND. SE UNDER NYHETER FÖR MER INFO.

INTAGNING VÅRTERMIN ÄR NU STÄNGD FÖR SAMTLIG GRUPPER

Anmälan till höstterminen är öppen

Vill man skriva upp sig för höstterminen, så gäller det för miniorer och barngrupp, att man betalar in 100kr i anmälningsavgift. Anmälningsavgift återbetalas ej, dock om man väljer att fortsätta träna hos oss, så räknas anmälningsavgiften av ifrån medlemsavgiften, dvs när man betalar in sina avgifter så blir det endast 200kr i resterande medlemsavgift att betala.. Vårterminen tar fort slut, så anmäl er så snart som möjligt till höstterminen.

Höstterminens starttider är enligt följande:

Miniorer lördagen 17/8, nybörjare 09.00 övriga enligt besked ifrån instruktör

Mon-barn lördagen 17/8, nybörjare 09.00, gul & orange 11.00, grönt -brunt 10.00

Vuxna (måndag/torsdag) torsdagen 15/8 enligt nedan.

Vuxna Söndag - söndagen 18/8 enligt nedan.

MÅNDAG

18:00 - 19:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

19:00 - 20:00

Vuxna - Avancerad (grönt, blått, brunt, svart)

TISDAG

18:00 - 19:00

Barn - Grund 

(gult och orange (om inte orange meddelats annat av instruktör)

19:00 - 20:00

Barn - Avancerad 

grönt, blått och brunt

(+ orange som specifikt meddelats detta)

Observera att barn (from gult bälte) och vuxna (förutom söndagsguppen) tränar 2 (bägge dagarna) dagar i veckan.

TORSDAG

18:00 - 19:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

19:00 - 20:00

Vuxna - Avancerad 

(grönt, blått, brunt, svart)

20:00 - 21:00

Vuxna till 2, 3, 4 Dan 

LÖRDAG

MINIOR

09:00 - 10:00

Miniorer 1 (M1 - NYBÖRJARE)

Dojo 2

10:00 - 11:00

Miniorer 2 (M2)

Dojo 2

11:00 - 12:00

Miniorer 3 (M3)

Dojo 2

BARN-MON

09:00 - 10:00

Barn Nybörjare
(inget bälte, vitt bälte)

10:00 - 11:00

Barn- Avancerad

(grönt, blått, brunt)

11:00 - 12:00

Barn - Grund 

(gult och orange (om inte orange meddelats annat av instruktör)

Dojo 1

 

Miniorer uppdelade i 3 grupper. Nybörjare dock 09.00  Instruktör meddelar vilken grupp man hamnar i. Grupper oberoende hur länge man tränat.

Observera att barn (from gult bälte) och vuxna (förutom  miniorer och söndagsguppen) tränar 2 (bägge dagarna) dagar i veckan.

SÖNDAG

NYBÖRJARE VUXNA - EGEN GRUPP

12:15 - 14:00

Vuxna - Nybörjare (vitt)  gult, orange

Söndagsgruppen är en egen nybörjargrupp grupp, så anmälan sker antingen till måndag och torsdag, eller till söndagsgruppen.

ÖPPEN TRÄNING VUXNA - EGEN TRÄNING

12:15 - 14:00

Söndagsträningen kommer att vara öppen för övriga vuxna medlemmar. Dock kommer Söndagsgruppen har företräde. Ingen instruktörsledd träning, men möjlighet finns att fråga instruktör på plats.

I mån av plats är man självklart välkommen att hoppa in på icke ordinarie pass, t ex om man missar sitt ordinarie pass. Hör alltid med instruktör först, så att plats finns.

Miniorträning Lördagar anvisningar

- Inget spring inne i lokalen, kom nykissade.

- Dricka görs ifrån egen medhavd vattenflaska, vi tillåter ingen att springa in på toalett eller kök.

- Kom 10 minuter innan passets slut för hämta, ibland slutar vi lite tidigare pga städning dvs 09.50 och 10.50

- Glöm inte bort att ha roligt

Gradering Vårterminen 2024

MINIORER 

 

Terminsavslutning för miniorer med uppvisningsgradering lördagen den 1:e juni på ordinarie träningstid. Föräldrar är välkomna!

* M1 kl. 9-10

* M2 kl. 10-11

* M3 kl. 11-12

Instruktörerna meddelar gruppindelning för hösten via e-mail under sommaruppehållet

Mon & Kyu gradering lördagen den 8 juni

Observera att nedanstående tider är preliminära och kan komma att ändras

Närvarokrav för gradering är 60% till gult och orange, samt 75% till grönt och uppåt. Gäller både barn och vuxna.

I enlighet med RGK (RiksGraderingsKommittén) lämnas protokoll på underkända inte ut efter gradering. Underkänd elev kan dock på begäran få en skriftlig eller muntlig sammanfattning på vilka punkter som förbättringar måste ske för ett godkännande.

MON = Barnbälte

KYU = Vuxenbälte

DOJO 1 (stora)

08.00 - 09.00

Vitt MON till gult MON

09:00 - 10:00

Vitt KYU - Gult KYU

10.10 - 11.45

Gult MON till Orange MON

12:00 - 13:35

Gult KYU till Orange KYU

13:45 - 16:30

Blått KYU - Brunt KYU

DOJO 2 (lilla)

08:45 - 10:30

Grönt MON till Blått MON

10:35 - 12:05

Gönt KYU till Blått KYU

12:25 - 13:55

Orange KYU till Grönt KYU

14:00- 15:30

Orange MON till Grönt MON

15:35- 16:30

Blått MON till Brunt MON

RESTGRADERING FÖR DE SOM INTE KUNDE PÅ VÅRTEMINEN 31/8. 

TID MELLAN 1230-1600. Exakta tider enligt senare info. Begränsat antal platser, så missa inte ordinarie gradering om ni kan den dagen.

Inför Gradering Regler och Tips

  • Man får ej gradera om man ej uppfyllt minimitiden för respektive bälte.

  • Eleven ska själv hitta en partner att gradera med. Om man INTE har någon att gradera med ska man prata med sin instruktör så hjälper vi till.

  • En tid innan graderingen anordnas en provgradering för barngrupperna. Här bedömer vi om eleven är redo för den riktiga graderingen. Denna provgradering är alltså mycket viktig att komma på. OM vi känner att eleven inte är redo att gradera meddelar vi det. Man graderar då på egen risk och det finns stor risk att man ej klara det.

  • För de vuxna eleverna anordnas ej någon gemensam provgradering. Till grönt kyu (vuxen) och högre grader bör man dock alltid provgradera för en dangraderad instruktör. Man ansvarar själv för att boka in en tid med instruktören. 

  • Graderingen SKA VARA BETALD INNAN dagen för gradering. Sätt in på klubbens bankgiro 815-4353 i tid. (se under avgifter för belopp).  I graderingsavgift ingår bälte , diplom och om det är första gången ett ju-jutsupass.

  • Om eleven graderat tidigare måste Ju-jutsupasset tas med och lämnas in till instruktören innan graderingen genomförs.

  • Vid graderingen ska eleven kunna visa upp de tekniker som instruktören läser upp. Man måste alltså kunna namnen på de olika teknikerna. Köp en bok på klubben, den är mycket pedagogiskt uppbyggd och är ett bra stöd för eleven. Boken kostar 250 kr (Mon) 400kr (Kyu). LÄS PÅ HEMMA!

  • Elev SKALL veta vilken teknik som avses när vi läser upp tekniken. Vet elev ej vilken teknik som avses kan detta resultera i ej godkänd på graderingen.

  • Vid graderingen ska det vara tyst på mattan. Inget prat trams eller flams. Man riskerar att åka av mattan och då missar man sin gradering!

  • Uppvärmning sker individuellt så kom i god tid. Vilket innebär att för att vara i tid till graderingen skall man vara på plats ombytt och klar 15 minuter innan graderingen startar.

Det förekommer att vi tar bilder och/eller filmar delar av graderingen. Vill man inte bli filmad, är det viktigt att berätta detta i förväg. Observera då att den man graderar med inte heller blir filmad, så meddela kompisen detta. Vi avser inte att tagga filmen eller göra den sökbar för utomstående. 

Normalt sett är det ingen träning samma dag som gradering, utan den dagen är det bara gradering som gäller.. Tidsåtgång för gradering är en dryg timme till gult, orange. 1,5h för grönt blått, 2,5h brunt. Observera detta är cirkatiderna och kan variera en hel del beroende på hur många som graderar samtidigt.

bottom of page