SCHEMA

STOPP FÖR INTAG AV NYA MEDLEMMAR - SAMTLIGA GRUPPER

Nu gör vi stopp i intag av nya medlemmar. Är ni intresserade av att börja, så är ni välkomna till vårterminen. Hör gärna av er tidigt, så att ni kommer högt upp på våra anmälningslistor.

Har man prövat 2 ggr och inte har betalt, får man nu inte träna vidare.

 

MÅNDAG

18:00 - 19:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

19:00 - 20:00

Vuxna - Avancerad (grönt, blått, brunt, svart)

TISDAG

18:00 - 19:00

Barn - Nybörjare (vitt/inget  bälte, gult)

19:00 - 20:00

Barn - Avancerad 

(gult, orange, grönt, blått, brunt)

FROM HT-21

Gula bälten delas mellan de två grupperna. Vi meddelar vem som får vilken tid.

Observera att barn och vuxna (förutom söndagsguppen) tränar 2 (bägge dagarna) dagar i veckan.

TORSDAG

18:00 - 19:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

19:00 - 20:00

Vuxna - Avancerad 

(grönt, blått, brunt, svart)

20:00 - 21:00

Vuxna till 2, 3, 4 Dan 

LÖRDAG

MINIOR

09:00 - 10:00

Miniorer 1

Dojo 1

10:00 - 11:00

Miniorer 2

Dojo 1

BARN-MON

10:00 - 11:00

Barn- Avancerad

(Gult, Orange, grönt, blått, brunt)

Dojo 2 (vid behov även dojo 3)

11:00 - 12:00

Barn Nybörjare

(vitt / inget bälte, gult)

Dojo 1

 

FROM HT-21

Gula bälten delas mellan de två grupperna. Vi meddelar vem som får vilken tid.

Observera att barn och vuxna (förutom  miniorer och söndagsguppen) tränar 2 (bägge dagarna) dagar i veckan.

SÖNDAG

NYBÖRJARE VUXNA - EGEN GRUPP

12:15 - 14:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

Söndagsgruppen är en egen grupp, så anmälan sker antingen till måndag och torsdag, eller till söndagsgruppen.

I mån av plats är man självklart välkommen att hoppa in på icke ordinarie pass, t ex om man missar sitt ordinarie pass. Hör alltid med instruktör först, så att plats finns.

Miniorträning Lördagar anvisningar

- Hämtning och lämning sker nere vid trappen i stora foajén (dvs i markplan).

- Vid start av termin hämtar och lämnar instruktör nere vid trappen. Efter ett tag går man själv upp och ner.

- Inget spring inne i lokalen, kom nykissade.

- Dricka görs ifrån egen medhavd vattenflaska, vi tillåter ingen att springa in på toalett eller kök.

- Kom 10 minuter innan passets slut för hämta, ibland slutar vi lite tidigare pga städning dvs 09.50 och 10.50

- Glöm inte bort att ha roligt

2021

Höstterminsstart för vuxna (den termin man fyller 14 år)

16 Augusti klockan 18.00 HT-21 (om Corona-läget så tillåter)

22 Augusti för söndagsgruppen

Höstterminsstart för barn (den termin man fyller 9-13 år) 

17 Augusti klockan 18.00 HT-21

Terminsstart miniorer (den termin man fyller 7 år) 

21 Augusti 09.00 Minior 1. 10.00 Minior 2 HT-21

Gradering HT-21 18 December

Gradering Höstterminen 2021

Observera att nedanstående tider är preliminära och kan komma att ändras

Närvarokrav för gradering är 60% till gult och orange,

samt 75% till grönt och uppåt. Gäller både barn och vuxna.

I enlighet med RGK (RiksGraderingsKommittén) lämnas protokoll på underkända inte ut efter gradering. Underkänd elev kan dock på begäran få en skriftlig eller muntlig sammanfattning på vilka punkter som förbättringar måste ske för ett godkännande.

MON = Barnbälte

KYU = Vuxenbälte

DOJO 1 (stora)

08:00 - 09:00

Vitt MON till gult MON

09:05 - 10:05

Gult MON till Orange MON

10:15 - 11:45

Orange KYU till Grönt KYU

12:30 - 14:30

Grönt KYU till blått KYU

14:30 - 16:30

Blått KYU till brunt KYU

DOJO 2 (lilla)

08:00 - 09:00

Vitt KYU till gult KYU

09:05 - 10:05

Gult KYU till Orange KYU

10:05 - 11:05

Miniorer 1

11:15 - 12:30

Miniorer 2

12:30 - 14:00

Orange MON till grönt MON

14:00 - 16:00

Grönt MON till blått MON

14:00 - 16:00

Blått MON till brunt MON

Inför Gradering Regler och Tips

  • Man får ej gradera om man ej uppfyllt minimitiden för respektive bälte.

  • Eleven ska själv hitta en partner att gradera med. Om man INTE har någon att gradera med ska man prata med sin instruktör så hjälper vi till.

  • En tid innan graderingen anordnas en provgradering. Här bedömer vi om eleven är redo för den riktiga graderingen. Denna provgradering är alltså mycket viktig att komma på. OM vi känner att eleven inte är redo att gradera meddelar vi det. Man graderar då på egen risk och det finns stor risk att man ej klara det.

  • Graderingen SKA VARA BETALD INNAN dagen för gradering. Sätt in på klubbens bankgiro 815-4353 i tid. (se under avgifter för belopp).  I graderingsavgift ingår bälte , diplom och om det är första gången ett ju-jutsupass.

  • Om eleven graderat tidigare måste Ju-jutsupasset tas med och lämnas in till instruktören innan graderingen genomförs.

  • Vid graderingen ska eleven kunna visa upp de tekniker som instruktören läser upp. Man måste alltså kunna namnen på de olika teknikerna. Köp en bok på klubben, den är mycket pedagogiskt uppbyggd och är ett bra stöd för eleven. Boken kostar 250 kr (Mon) 400kr (Kyu). LÄS PÅ HEMMA!

  • Elev SKALL veta vilken teknik som avses när vi läser upp tekniken. Vet elev ej vilken teknik som avses kan detta resultera i ej godkänd på graderingen.

  • Vid graderingen ska det vara tyst på mattan. Inget prat trams eller flams. Man riskerar att åka av mattan och då missar man sin gradering!

  • Uppvärmning sker individuellt så kom i god tid. Vilket innebär att för att vara i tid till graderingen skall man vara på plats ombytt och klar 15 minuter innan graderingen startar.

Om möjligt försöker vi filma graderingen så att ni föräldrar kan se den i efterhand. Tyvärr inga åskådare vid graderingen. Vill man inte bli filmad, är det viktigt att berätta detta i förväg. Observera då att den man graderar med inte heller blir filmad, så meddela kompisen detta. Vi avser inte att tagga filmen eller göra den sökbar för utomstående. Kommer förmodligen att läggas upp som en icke sökbar film på youtube.

Vid gradering mitt på udda tider mitt i terminen för stora grupper t ex pga Corona, så ändras inte träningstiderna, utan man kvarstår på samma träningstid resterande del av terminen.

Normalt sett är det ingen träning samma dag som gradering, utan den dagen är det bara gradering som gäller.. Tidsåtgång för gradering är en dryg timme till gult, orange. 1,5h för grönt blått, 2,5h brunt. Observera detta är cirkatiderna och kan variera en hel del beroende på hur många som graderar samtidigt.