top of page

SCHEMA

Schema

Anmälan till höstterminen tas emot nu. För barngruppen (ej miniorer) har vi upprättat en kölista. Vi måste avvakta och se hur många som kommer att fortsätta ifrån vårterminen innan vi vet exakt hur många vi kan ta in. Då det är en kölista, så behöver man inte betala in någon anmälningsavgift. Vill man skriva upp sig för vårterminen, så gäller det för miniorer, att man betalar in 100kr i anmälningsavgift.

Vi beklagar om inte all får plats, men vill säkerställa att vi erbjuder en bra och säker träning till alla.

SOMMARTRÄNING 2023 FÖR VUXNA (ej barn eller miniorer)

Vecka v24 tom v29 erbjuder vi vuxna, oberoende av bältesfärg, träning på torsdagar  18.30-20.00. Medlemmar hos andra ju-jutsukaiklubbar är välkomna.

2023

Höstterminsstart för vuxna (den termin man fyller 14 år)

14 Augusti klockan 18.00 HT-23 (om Corona-läget så tillåter)

20 Augustii för söndagsgruppen

Höstterminsstart för barn (den termin man fyller 9-13 år) 

15 Augusti klockan 18.00 HT-23 (10.00 Avancerade barngruppen)

Terminsstart miniorer (den termin man fyller 7 år) 

19 Augusti 09.00 Minior 1. 10.00 Minior 2, 11.00 Miniorer 3

MÅNDAG

18:00 - 19:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

19:00 - 20:00

Vuxna - Avancerad (grönt, blått, brunt, svart)

TISDAG

18:00 - 19:00

Barn - Nybörjare (vitt/inget  bälte, gult, orange (orangegrupp 1 kommer att delas 2023, instruktör meddelar vilken tid man tränar))

19:00 - 20:00

Barn - Avancerad 

(orange 1 (vissa) orange 2, grönt, blått, brunt)

Observera att barn och vuxna (förutom söndagsguppen) tränar 2 (bägge dagarna) dagar i veckan.

TORSDAG

18:00 - 19:00

Vuxna - Nybörjare (vitt, gult, orange)

19:00 - 20:00

Vuxna - Avancerad 

(grönt, blått, brunt, svart)

20:00 - 21:00

Vuxna till 2, 3, 4 Dan 

LÖRDAG

MINIOR

09:00 - 10:00

Miniorer 1 (M1 - NYBÖRJARE)

Dojo 2

10:00 - 11:00

Miniorer 2 (M2)

Dojo 2

11:00 - 12:00

Miniorer 3 (M3)

Dojo 2

BARN-MON

10:00 - 11:00

Barn- Avancerad

(Orange, grönt, blått, brunt)

Dojo 1 (vid behov även dojo 3)

11:00 - 12:00

Barn Nybörjare

(vitt / inget bälte, gult)

Dojo 1

 

Miniorer uppdelade i 3 grupper. Nybörjare dock 09.00  Instruktör meddelar vilken grupp man hamnar i. Grupper oberoende hur länge man tränat.

Observera att barn och vuxna (förutom  miniorer och söndagsguppen) tränar 2 (bägge dagarna) dagar i veckan.

SÖNDAG

NYBÖRJARE VUXNA - EGEN GRUPP

12:15 - 14:00

Vuxna - Nybörjare (vitt)  gult, orange

Söndagsgruppen är en egen nybörjargrupp grupp, så anmälan sker antingen till måndag och torsdag, eller till söndagsgruppen.

I mån av plats är man självklart välkommen att hoppa in på icke ordinarie pass, t ex om man missar sitt ordinarie pass. Hör alltid med instruktör först, så att plats finns.

Miniorträning Lördagar anvisningar

- Hämtning och lämning sker nere vid trappen i stora foajén (dvs i markplan).

- Vid start av termin hämtar och lämnar instruktör nere vid trappen. Efter ett tag går man själv upp och ner.

- Inget spring inne i lokalen, kom nykissade.

- Dricka görs ifrån egen medhavd vattenflaska, vi tillåter ingen att springa in på toalett eller kök.

- Kom 10 minuter innan passets slut för hämta, ibland slutar vi lite tidigare pga städning dvs 09.50 och 10.50

- Glöm inte bort att ha roligt

Gradering Vårterminen 2023

MINIORER 

 

Terminsavslutning för miniorer med uppvisningsgradering lördagen den 3:e juni på ordinarie träningstid. Föräldrar är välkomna!

* M1 kl. 9-10

* M2 kl. 10-11

* M3 kl. 11-12

Instruktörerna meddelar gruppindelning via e-mail under sommaruppehållet

Mon & Kyu gradering söndagen den 11 juni 

Anmälan via denna länk: https://forms.gle/cMJPgu4uCkhN4c4TA

Observera att nedanstående tider är preliminära och kan komma att ändras

Närvarokrav för gradering är 60% till gult och orange, samt 75% till grönt och uppåt. Gäller både barn och vuxna.

I enlighet med RGK (RiksGraderingsKommittén) lämnas protokoll på underkända inte ut efter gradering. Underkänd elev kan dock på begäran få en skriftlig eller muntlig sammanfattning på vilka punkter som förbättringar måste ske för ett godkännande.

MON = Barnbälte

KYU = Vuxenbälte

DOJO 1 (stora)

09:00 - 10:00

Vitt MON till gult MON

12:00 - 13:35

Gult KYU till Orange KYU

13:45 - 15:00

Gult MON till Orange MON

DOJO 2 (lilla)

09:00 - 10:30

Orange MON till Grönt MON

10:35 - 12:05

Gönt KYU till Blått KYU

12:35 - 14:00

Orange KYU till Grönt KYU

14:00- 15:00

Vitt KYU - Gult KYU

 

Inför Gradering Regler och Tips

  • Man får ej gradera om man ej uppfyllt minimitiden för respektive bälte.

  • Eleven ska själv hitta en partner att gradera med. Om man INTE har någon att gradera med ska man prata med sin instruktör så hjälper vi till.

  • En tid innan graderingen anordnas en provgradering. Här bedömer vi om eleven är redo för den riktiga graderingen. Denna provgradering är alltså mycket viktig att komma på. OM vi känner att eleven inte är redo att gradera meddelar vi det. Man graderar då på egen risk och det finns stor risk att man ej klara det.

  • Graderingen SKA VARA BETALD INNAN dagen för gradering. Sätt in på klubbens bankgiro 815-4353 i tid. (se under avgifter för belopp).  I graderingsavgift ingår bälte , diplom och om det är första gången ett ju-jutsupass.

  • Om eleven graderat tidigare måste Ju-jutsupasset tas med och lämnas in till instruktören innan graderingen genomförs.

  • Vid graderingen ska eleven kunna visa upp de tekniker som instruktören läser upp. Man måste alltså kunna namnen på de olika teknikerna. Köp en bok på klubben, den är mycket pedagogiskt uppbyggd och är ett bra stöd för eleven. Boken kostar 250 kr (Mon) 400kr (Kyu). LÄS PÅ HEMMA!

  • Elev SKALL veta vilken teknik som avses när vi läser upp tekniken. Vet elev ej vilken teknik som avses kan detta resultera i ej godkänd på graderingen.

  • Vid graderingen ska det vara tyst på mattan. Inget prat trams eller flams. Man riskerar att åka av mattan och då missar man sin gradering!

  • Uppvärmning sker individuellt så kom i god tid. Vilket innebär att för att vara i tid till graderingen skall man vara på plats ombytt och klar 15 minuter innan graderingen startar.

Det förekommer att vi tar bilder och/eller filmar delar av graderingen. Vill man inte bli filmad, är det viktigt att berätta detta i förväg. Observera då att den man graderar med inte heller blir filmad, så meddela kompisen detta. Vi avser inte att tagga filmen eller göra den sökbar för utomstående. 

Normalt sett är det ingen träning samma dag som gradering, utan den dagen är det bara gradering som gäller.. Tidsåtgång för gradering är en dryg timme till gult, orange. 1,5h för grönt blått, 2,5h brunt. Observera detta är cirkatiderna och kan variera en hel del beroende på hur många som graderar samtidigt.

bottom of page