Här kan du göra en anmälan för dig själv eller ditt barn inför nästkommande termin. Gör du anmälan här så godkänner du också att Malmö Ju-jutsuklubb sparar ner din e-postadress och personnummer för registrering i klubbens medlemsregister.

Vi använder e-postadress för att skicka ut information och personnummer för att kunna föra närvaro och söka bidrag för er.

Läs gärna klubbens stadgar under fliken styrelse.

Du gör en anmälan genom att maila anmalan@mjjk.com med följande information:

  • För-efternamn

  • E-post

  • Adress

  • Telefon (frivilligt)

  • Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)