top of page

JU-JUTSU KAI

Stilen

Ju-jutsu Kai är idag en starkt växande modern kamp- och självförsvarsart som tränas över hela landet. Ju-jutsu Kai är uppdelat i två delar, ett system innehållande kyu- och dangrader för vuxna d.v.s. de som är över 14 år och ett speciellt anpassat system (mon systemet) för barn och ungdom upp till 14 år.

Systemet bygger på ett antal centrala grundtekniker och därutöver ett brett utbud av olika tillämpningar. Sammantaget utgör dessa ett representativt urval av det befintliga och oändliga utbud av ju-jutsutekniker.

Ju-jutsu kan tränas som ett utmärkt självförsvar, men även som en avancerad tävlingsidrott. Dessutom ger ju-jutsuträningen människor i alla åldrar en unik möjlighet att träna tillsammans och därigenom skaffa sig en allsidig form av motion för ett bättre välbefinnande och ett rikare liv.

kai-logo.png

Oavsett med vilken målsättning eller inriktning ju-jutsuträningen bedrivs så är den viktigaste principen: Det skall vara roligt att träna ju-jutsu.

En av Ju-jutsusveriges mest välkända profiler är stilchef Hans Greger som länge har varit med och påverkat Ju-jutsuns utveckling. Sveriges första Ju-jutsumästare hette dock Viking Cronholm.

Ju-jutsu Kai är den största ju-jutsu stilen i Sverige och administreras av Svenska Ju-jutsuförbundet.

Ju-jutsu Kais grundprinciper​

  • Egen bra balans

 

Du skall alltid ha god balans i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda fötterna under Din kropp och håll ryggen rak. Det är viktigt att alltid ha full kontroll och uppsikt åt alla håll under försvarstekniken så att andra motståndare inte kan angripa Dig.​

  • Motståndarens obalans

 

Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart vid angreppet och bibehåll obalansen tills motståndaren är under full kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet till ett nytt angrepp.​

  • Egen bästa styrka

 

Sträva alltid efter att hålla Dina händer och armar i ”kraftcirkeln” d.v.s. händerna framför Dig med handflatorna mot varandra och vanligvis inte bredare mellan händerna än Din axelbredd. På så vis utnyttjar Du Din muskelstyrka på ett effektivt sätt.​

  • Motståndarens sämsta styrka

 

Sträva efter att omedelbart få motståndarens armar ur dennes ”kraftcirkel” för att försvaga motståndaren. Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik stannar upp har motståndaren möjlighet att angripa Dig igen.

 

Text: Svenska Ju-Jutsuförbundet

bottom of page